آهنگ امان از درد دوری حمیرا

تو اونجا و من اینجا امان از درد دوری

اما از درد دوری

دور از تو من ندارم نه شور و نه غروری

اخ ای خدای عالم تا کی غم صبوری

حجرت اجباری اگه از تو جدا کرده منو

همش به خود امیدم به طفل دل نوید میدم

امان امان

امان از درد دوری

امان از درد دوری

دور از تو لاله ی غمت توی دلم شکفته

خدا میدونه بی تو من یه روز خوش ندیدم

گریه کرده هر کسی که قصه ی منو شنفته

آهنگ عاشقتم دوباره باز دوباره حمیرا

یکی تو عشقه

یکی تو فکر یاره

یکی همیشه مست و یکی منم که بی تو بی قراره

یکی رسید به یارش یکی در انتظاره

یکی داره میخنده به روزگار ی که وفا نداره

دلم میخواد که امشب این شب ستاره

بهت بگم عاشقتم دوباره باز دوباره

میگیرم دست تورو که بگم عزیزمن

دیگه تو دفتر عشق اسم عشقو خط نزن

بخون از ترانه هام واسه هر کی عاشقه

دلم میخواد که امشب این شب پر ستاره

بهت بگم عاشقتم دوباره باز دوباره

آهنگ میخوام دریا کنار حمیرا

میخوام دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگه

آخ میدونم از سبزه زار شالیزار هنوز قشنگه

عاشق جنگل و بوی ساحلم

هوس یار و دیار کرده دلم

هر جا باشم پیش ایرانه دلم

عاشق کویر و صحرا و بیابون دلم

میدونم اون که دوسم داشت واسه من یه بیقراره

با هخون خاطره هامون سر راهم چشم انتظاره

توی اون جام شرابش من دیوونه

حمیرا

آهنگهای حمیرا

مصاحبه حمیرا

شعر و آهنگهای بانو حمیرا

تو اونجا و من اینجا امان از درد دوری

من ماندم و رویاها نه شوق ونه سروری

امان ازدرد دوری امان ازدرد دوری

دوراز تو من ندارم نه شورو نه غروری

تاکی خدای عالم تاکی غم صبوری

امان ازدرد دوری امان ازدرد دوری

هجرت اجباری اگه از تو جدا کرده منو

خیال نکن که لحظه ای عشقت رها کرده منو

همش به خودامید میدم به طفل دل نویدمیدم

می گم تموم شدحادثه فصل رهایی می رسه

امانامانامان ازدرد دوری امان ازدرد دوری

دورازتو ناله غمت در دل من شکفته

اشکام غمامو به همه دونه به دونه گفته

خدامی دونه بی تومن یک روزخوش ندیدم

گریه کرده هر کسی که قصه امو شنفته

امانامانامان ازدرد دوریامان ازدرد دوری