آهنگ بیا دوری کنیم از هم باران

باران آهنگ بیا دوری کنیم از هم

دانلود آهنگی که در دابس مش ها هست بیا دوری کنیم از هم

بیا دوری کنیم از هم  بیا تنها بشیم کم کم

بیا با من تو بد تر شو بیا از من تو رد شو

رد شو

ببین گاهی یه وفتایی

دلم سر میره از احساس

نه میخوابم نه بیدارم

از این چشمای من پیداست

تنم محتاج گرماته

زیادی دل به تو بستم

هیچ دردی در این حد نیست

من از این زندگی خسته ام

دلم تنگ میشه بیش از حد

دلم تنگ میشه بیش از حد

بیا دوری کنیم از هم

بیا تنها بشیم کم کم

بیا با من تو بدتر شو

بیا از من تو رد شو

رد شو