آهنگ تو که نیستی از خودم بی خبرم هایده

هایده تو که نیستی

فیلم هایده از کنار مهستی سال ۱۳۶۲

آهنگهای برتر هایده

هایده متن آهنگ تو که نیستی

این  آهنگ به صورت زنده در سال ۱۳۶۲ به همراه خواهر هایده یعنی مهستی اجرا شد

تو که نیستی از خودم بی خبرم

کی بیاد و کی بشه هم سفرم

دل من از تو جدا نیست

این هوا بی تو هوا نیست

چی بگم از کی بگم باز

دیگه غم یکی دو تا نیست

تو که نیستی از خودم بی خبرم

کی بیاد و کی بشه هم سفرم

دستم از دست تو دور

این شروع ماجراست

روز و شب هفته و ماه

قصه های غصه هاست

رو زمین جا که منم

مرگ بی چون و چرا

همه چی از بد و خوب

قصه ی رنج و گداست

تو که نیستی از خودم بی خبرم

کی بیاد و کی بشه هم سفرم

عشق و مستی پیش تو

پشت دیوار سیاست

غم غربت نداره اونجا که خونه ی ماست

میام اونجا که برات که برات خونه ی خاطره هاست

تو فقط به من بگو

تو که نیستی از خودم بی خبرم

کی بیاد و کی بشه هم سفرم

دل من از تو جدا نیست

این هوا بی تو هوا نیست

چی بگم از کی بگم باز

دیگه غم یکی دو تا نیست

تو که نیستی از خودم بی خبرم

کی بیاد و کی بشه هم سفرم

تو که نیستی از خودم بی خبرم

کی بیاد و کی بشه هم سفرم