مرتضی پاشایی : با این شایعات منو نکشید لطفا

مرتضی پاشایی : با این شایعات منو نکشید لطفا

سارین موزیک : مرتضی پاشایی روز گذشته در اینستاگرام خود گفت :

 در کنسرت اراک چیز هایی شنیدم کخ خیلی ناراحتم کرده

من زنده ام…

چرا بعضی ها میخوان به زور منو بکشن

من که هر شب تو یه شهر واستون میخونم

کل تیم موسیقی بنده درگیر این شایعات  شده و  در این چند روز مشغول جواب دادن به هوادارام بودن که هیچ مشکلی نیست

باید بگم که من حالم خوب

دارم پر انننرزی به کارا و کنسرتهام ادامه میدم

به عشق شما هواداران