امیر تتلو دستگیر شد

اخبار حاکی از دست گیری خواننده زیر زمینی امیر تتلو است

پیج رسمی این خواننده نیز این خبر را تایید کرده است

چند روز قبل امیر تتلو به دادگاه احضار شد