آهنگ یار شیرین لیلا فروهر

چه دلنواز اومدم اما چه ناز اومدم

شکوفه ریز اومدم اما عزیز اومدم

آخه گفته بودی دیر نکن

عاشق رو دلگیر نکن

گفته بودی زود بیا لحظه موعود بیا

منم اون یار شیرین منم اون یار با ناز

واسه عاشق دلتنگ

دلم خونه ی دل باز

گفتی بیا بی قرار انگار اومد بهار

گفتی بیا سر زده انگار که عید اومده

بذار مهتاب پیرهن کنم

چشمتو روشن کنم سکه ی دیدار بشم

عیدی واسه یار بشم

منم اون یار شیرین منم اون یار با ناز

واسه عاشق دلتنگ

دلم خونه ی دل باز

من خواب شیرینتم

کنار بالینتم