سریال لغو کنسرت ها به استانبول هم رسید

سارین موزیک : پس از سریال لغو کنسرت ها در ایران و حرف و حدیث های گوناگون حالا

از لغو کنسرت استاد شجریان در استانبول با خبرر  شدیم . این کنسرت که قرار بود با گروه شهناز

برگزار شود به دلایل نامعلوم لغو شد

ادامه مطلب را بخوانید