جنگ خنده حمید ماهی صفت در تهران

سارین موزیک : حمید ماهی صفت یا همون مستربین ایرانی ۲۹ مرداد ۹۴ در سالن گل

در تهران روی صحنه میرود . این اجرا ساعت ۱۸ خواهد بود

تعرفه بلیت ها از ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان است

در صورت تمایل در سایت ایران کنسرت بلیت خود را تهیه کنید