شادمهر عقیلی به ایران برمیگردد ؟

سارین موزیک : شادمهر عقیلی از خوانندگان مطرح پاپ ایران که دو دهه از خروج او از کشور میگذرد و تاکنون

آهنگها و آلبومهای متعددی از او منتشر شده است

دو سال قبل بود که شایعه بازگشت او به ایران مطرح شد و تکذیب شد

حال دوباره خبر هایی مبنی بر بازگشت شادمهر مطرح شده است

ادامه مطلب را بخوانید