کنسرت سیروان خسروی ۲۷ بهمن در تهران

کنسرت سیروان خسروی
تهران سالن همایشهای بین المللی
تاریخ برگزاری : ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۴
تهران سالن همایشهای میلاد برج میلاد
بلیت فروشی از سایت : Www.84200.Ir
تعرفه بلیت های کنسرت از ۳۵ تا ۹۵ هزار تومان
اختصاصی رسانه سارین موزیک