آهنگ جاده احساس اندی

اندی آهنگ جاده احساس | آهنگ قدیمی خاطره انگیز

تو نگاهت عشقو دیدم

تپش قلبو شنیدم

توی جاده های احساس

من به عشق تو رسیدم

تو کتابا عشقو خوندم عطر خورشیدو سوزوندم

جای خورشید تو کتابا نقش چشماتو نشوندم

توی شب های من و تو لب عاشق بی صدا نیست

تو دنیای من و تو واسه غم ها دیگه جا نیست

تو همون عشقی که با تو بغض و کینه ها میمیره

از تو دستاهای لطیفت مرغ شادی پر میگیره

تو نگاهت عشقو دیدم تپش قلبو شنیدم

توی جاده های احساس من عشق تو رسیدم

تو کتابا عشقو خوندم عطر خورشیدو سوزوندم

جای خورشید تو کتابا نقش چشماتو نشوندم

خون عشق توی رگ هام که از عاشقی میخونه

بی تو تنها خواهش من گگرمی نوازش من

سر رو سینه هات میزارم

ای همه آرامش من

اندی آهنگ انتظار

آهنگ اندی بنام انتظار | آهنگ قدیمی خاطره انگیز

یکی از راه میرسه

اون که با عشق آشناست

برای تنهایام هدیه دست خداست

انگار از جاده میاد

بوی خوب دامنش

دلیل بودن من لحظه ی رسیدنش

آشنای من بیا دل من تاب نداره

چشم از انتظار روز و شب خواب نداره

با صدای خنده هاش تو گوشم زنگ میزنه

حسرت بودنمون

سینمو چنگ میزنه

یکی از راه میرسه

اون که با عشق آشناست

برای تنهایام هدیه دست خداست

انگار از جاده میاد بوی خوب دامنش

دلیل بودن من لحظه ی رسیدنش

لحظه ی رسیدنش