دانلود نوحه محرم آمد ماه غم آمد

نوحه محرم آمد ماه غم آمد

بزن بر سر و بر سینه مه ماتم آمد

بزن بر سر و بر سینه مه ماتم آمد

حسینن ای عشقم حسین ای ماهم

رهت چقدر نازنینه من که گمراهم

شدم دیوانه حسین نیمه و پیمانه

ساقی گر چشم تو شد ساقر نخواهد

محرم آمد ماه غم آمد

دلم رام من

سرم جان من

دانلود نوحه