کنسرت پرواز همای در تهران ۲۱ و ۲۲ خرداد

http://dl.sarinmusic.ir/1394/Khordad/Parr---.jpg

سارین موزیک : پرواز همای پس از حدود هشت سال که در ایران هیچ برنامه ای نداشت و اجراهای او

بیشتر در خارج از کشور انجام میشد قرار است که ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه ۹۴ در سالن وزارت کشور

روی سن برود

ادامه مطلب را بخوانید