پیام مهدی احمدوند به سارین موزیک

سارین موزیک : طی صحبتی که بنده با مهدی احمدوند داشتم پخش آلبوم با مشکل روبرو شده و به همین دلیل  ۵ شهریور منتشر میشود

و تصریح کرد که مشخصات تراک ها را هم به زودی به ما هواداران اعلام میکند…

اختصاصی سارین موزیک