دانلود فیلم دیر اومدی خیلی دیره با اجرای شیوا

دانلود آهنگ دیر اومدی خیلی دیره جای دیگه دل اسیره داران داران دان

آهنگ نیومدی خیلی دیره که در داب اسمش ها هست

عشق رو دیدم اما دلم نلرزید انگار تو رو ندیدم دارالان داران دان

نیومدی خیلی دیره

عشقم رو با تو دیگه قسمت نمیکنم من

تو آب چشمه شستم عشق قدیمی ام رو

عاشق شدم دوباره دردمو کردم چاره

قربون برم خدا رو خدای عاشقا

دیر اومدی خیلی دیره جای دیگه دل اسیره

حرف های تو اصلا توی گوش دل نمیره

سلام عشق رو دیدم اما دلم نلرزید انگار تو رو ندیدم