علی عبدالمالکی از موسیقی خداحافظی کرد؟

http://dl.sarinmusic.ir/1393/Tir/a-a.jpg

تکان دهنده ترین خبر دیروز دنیای موسیقی پاپ ایران

دیروز علی عبدالمالکی در شبکه ی اجتماعیش در   ف-ی-س ب-و-ک نوشت خداحافظ موسیقی

در تصویر زیر میتوانید مشاهده کنید

http://dl.sarinmusic.ir/1393/Tir/face-a-a.jpg

نمیدانیم این خبر تا چه حد صحت دارد اما انچه میدانیم این است که این خبر در صفحه شخصی علی که مورد تایید خودش بوده است منتشر شده است

امیدواریم این خبر فقط یک شایعه باشد

منتظر اخبار جدید در این مورد باشید