کنسرت شهرام شکوهی در تهران برگزار میشود

سارین موزیک : شهرام شکوهی که تا چند روز آینده آلبوم تا نفس هست آن منتشر میشود

شهرام شکوهی که اجرا های زیادی در شهر ها مختلف داشته است

حال پس از مدت ها در سالن همایشهای بین المللی تهران روی سن میرود

۱۹ و ۲۰ شهریور در تهران روی صحنه میرود

این اجرا در سالن همایشهای بین المللی خواهد بود

تعرفه ی بلیط ها از ۴۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود

زمان اجرا : ۱۹ شهریور / پنجشنبه / ساعت : ۱۸:۳۰

۲۰ شهریور / جمعه / ساعت : ۲۱:۴۵