کنسرت بهنام صفوی ۸ بهمن در ساری

بهنام صفوی

کنسرت بهنام صفوی | ۸ بهمن

ساری  | سینما سپهر ساری

—-

رسانه سارین موزیک : کنسرت بهنام صفوی در ساری برگزار میشود

بهنام صفوی پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت سرطان در ساری به اجرا میپردازد

این کنسرت هشت بهمن در سالن سپهر ساری برگزار خواهد شد

این اجرا در دو سانس است

علاقمندان برای تهیه بلیت به سایت « ایران اجرا » بروند

اختصاصی رسانه سارین موزیک