درخواست ناصر صدر برای بازگشت علی عبدالمالکی

سارین موزیک : ناصر صدر از خوانندگان مطرح پاپ ایران در صفحه اجتماعی علی عبدالمالکی از وی درخواست کرد که به موسیقی بازگردد

و در پغام خود به علی گفت که اطمینان دارم که قوی تر از قبل واسه طرفدارانت میخونیhttp://dl.sarinmusic.ir/1393/Tir/nasersadr.jpg

سارین موزیک خواستار بازگشت علی عبدالمالکی است

بازدیدکنندگان گرامی شما میتوانید در صفحه اجتماعی علی عبدالمالکی از ایشون درخواست کنید که باز گردد

باز هم منتظر اخبار جدید باشید

درخواست ناصر صدر برای بازگشت علی عبدالمالکی