ملاک حذف یارانه بگیران در سال ۱۳۹۵

تاکنون هیچ ملاکی از سوی مقامات برای حذف یارانه بگیران ذکر نشده بود اما طی چند روز گذشته مقامات اعلام کرده اند از جمله ملاک های حذف یارانه بگیران وضعیت شغلی ، میزان ملک و املاک ، نوع خودرویی که سوار میشوند است و کاری با حساب های بانکی اشخاص ندارد و این دستور اکید دکتر روحانی است