کنسرت ۷ مرداد علی عبدالمالکی در اصفهان به تعویق افتاد

کنسرت بزرگ علی عبدالمالکی که قرار بود ۷ مرداد ۹۵ در اصفهان برگزار شود

به دلیل نزدیکی با شهادت امام جعفر صادق لغو شد و تاریخ جدید اجرای

این کنسرت بزودی خدمت شهروندان عزیز اصفهانی اعلام میگردد

رسانه سارین موزیک