بیوگرافی ملانی

http://dl.sarinmusic.ir/1395/melanie-asemoona-com-13.jpg

رسانه سارین موزیک – ملانی خواننده نسل جوان که توانسته شهرت نسبی برخوردار است

ملانی خواننده ای که خیلی ها او را با چهره های مختلف در موزیک ویدئو ها دیده اند

در حالی که کسانی که در این ویدئو ها دیده میشود بازیگر هستند و خود ملانی نیستند

انتقاد های زیادی از این خواننده زن شده بود به دلیل موزیک ویدئو هایش چون نمیدانستند که

کسی که در ویدئو است ملانی نیست

ادامه بیوگرافی را مطالعه کنید