کنسرت محمد علیزاده در بوشهر برگزار میشود

سارین موزیک : خواننده « شهر باران » به ایستگاه جنوب رسید . محمد علیزاده که این روزها

در شهرهای مختلف به اجرا میپردازد قرار است ۱۸ و ۱۹ شهریور ۹۴ در بوشهر به اجرا بپردازد

این اجرا در سالن بهمن بوشهر است

جهت تهیه بلیت به سایت ایران کنسرت مراجعه نمایید

اختصاصی رسانه سارین موزیک | Www.Sarinmusic.Ir