کنسرت معین ۱۲ سپتامبر در آنتالیا ترکیه

http://dl.sarinmusic.ir/1394/Shahrivar/moeinccc.jpg

کنسرت استاد معین | ۱۲ سپتامبر | ۲۱ شهریور | شنبه

شهر آنتالیا | کشور ترکیه

رسانه سارین موزیک : استاد معین خواننده ی خوب پاپ کشورمون که خیلی ها باهاش خاطره دارند

در ۱۲ سپتامبر ۲۱ شهریور ۹۴ در آنتالیای ترکیه به اجرا میپردازد

علاقمندان جهت تهیه بلیت به مراکز معتبر فروش در ترکیه مراجعه کنند

اختصاصی رسانه سارین موزیک

تور کنسرت معین در اروپا

سارین موزیک : استاد معین خواننده کار کشته و محبوب ایرانی که سالهاست

خارج از ایران به سر میبرد اولین تور کنسرتهایش را در سال ۲۰۱۵ برپا میکند

این کنسرت ها در شهرهای آمستردام و فرانکفورت و لندن خواهد بود

برنامه دقیق اجرا ها به شرح زیر است

کنسرت معین | فرانکفورت | ۴ سپتامیر ۲۰۱۵

کنسرت معین | آمستردام | ۵ سپتامبر ۲۰۱۵

کنسرت معین | لندن | ۱۳ سپتامیر ۲۰۱۵

علاقمندان جهت تهیه بلیت به مراکز فروش در شهر های نامبرده مرجعه کنند

اختصاصی رسانه سارین موزیک