کنسرت رضا صادقی در کرج برگزار میشود

سارین موزیک : گروه مشکی پوشان « رضا صادقی » ۱۶ مرداد در استان البرز شهر کرج

روی صحنه میروند . این کنسرت به همت آوای هنر است

این اجرا در سالن شهیدان نژاد فلاح برگزار میشود

علاقمندان میتوانند برای تهیه بلیت این کنسرت به مکان های زیر مراجعه نمایند

سینما ساویز : ۳۴۴۳۷۳۵۳

ایرانیان : ۳۲۵۰۹۹۴۲

شهر کتاب طالقانی : ۳۴۴۹۳۹۷۴

یا از طریق سایت زیر خریداری نمایید

Www.84200.Ir

خرید تلفنی : ۸۴۲۰۰

اختصاصی رسانه سارین موزیک