کنسرت گروه سون ۲۸ تیر ماه در بندر عباس

سارین موزیک : کنسرت بزرگ گروه سون ۲۸ تیر در بندر عباس برگزار خواهد شد

این کنسرت در سالن شهید آوینی بندر عباس برگزار میشود

جهت تهیه بلیط میتوانید به سایت اچ تیکت بروید

و یا از مراکز مربوطه در بندر عباس خریداری نمایید