تور کنسرت رضا صادقی در آمریکا + تاریخ و شهر

تور کنسرت رضا صادقی در آمریکا | USA Tour Concert Reza Sadeghi

تاریخ و شهر هایی که کنسرت ها در آن اجرا خواهد شد | City And Data

۱۳th Feb In Seattle

۲۰th Feb In La

۱۲th Feb In San Jose

۵th March In Dallas

۲۶th March In Atlanta

۲th April In Washington Dc

۹th April In New York

۱۶th April In Oc

۲۳th April Florida

اختصاصی رسانه سارین موزیک

Sarin Music